Een vast fundament

Les 1

God en de Bijbel

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Het is belangrijk om de Bijbel goed te leren begrijpen, zo kunnen we God beter leren kennen. De Bijbel is Gods boodschap aan ons, aan jou. We gaan leren:

 • Wie is God
 • Wat doet God
 • Wat past bij God (Zijn karakter)
 • Wie is satan
 • Wat is de mens

God is de belangrijkste in de hele Bijbel, de hoofdpersoon.

Thema: God communiceert met de mens

We gaan de Bijbel chronologisch bestuderen

In deze lessen maken we stappen door de hele Bijbel en we beginnen voorin. Weet je hoe het eerste Bijbelboek heet? Ja, we gaan in Genesis beginnen. In de Bijbel wil God meer dan ons allemaal dingen leren/onderwijzen. Hij wil met ons ”communiceren”, Hij wil contact met ons, met jou en mij. We leren ook de geschiedenis, hoe God de hele geschiedenis is begonnen. En het Bijbelboek Genesis is daarvoor heel belangrijk. Dat is ons fundament.

Denk maar aan een huis. Het is belangrijk dat een fundament goed is, want daarop wordt het hele huis gebouwd. Zo is het ook met deze lessen. We gaan nu een stevig fundament leggen en kunnen zo steeds verder bouwen. Als je de grote stukken van de Bijbel begrijpt, kan je later ook de kleinere begrijpen.

Wat is de Bijbel?

Het is het Woord van God. Wanneer we erover praten dat de Bijbel Gods Woord is bedoelen we de tekst van de Bijbel en niet wat mensen erover geschreven hebben.

Zoek samen op:

2 Timotheüs 3:16 (HSV) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.

God sprak tot mensen die profeten werden genoemd. Hij maakte hen duidelijk welke boodschappen Hij opgeschreven wilde hebben.

 • Soms konden profeten Hem HOREN
 • Soms sprak Hij tot hen door hen iets te laten ZIEN
 • Soms gaf Hij de boodschap direct in hun gedachten, in hun hoofd

God zorgde ervoor dat de profeten precies opschreven wat Hij tot hen sprak.

2 Petrus 1:20-21 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

God is de schrijver

De Bijbel bestaat niet uit wat mensen bedacht hebben, het is Gods eigen Woord. De Bijbel is het enige boek in de wereld waarvan God de schrijver is. God schreef de Bijbel over een periode van 1600 jaren en gebruikte daarvoor meer dan 40 mensen.

( hoe lang! hoeveel verschillende mensen! denk aan het lied van IKEG ”40 Mensen in 1600 jaar” )

De Bijbel is van het begin tot het einde echt waar, en is ook één geheel. Dat komt omdat er maar één schrijver/auteur is en dat is God.

Als er iets gebeurt wat door verschillende mensen gezien wordt, zou ieder een verschillend verhaal hebben over wat er gebeurd is. Bedenk maar eens wat: In het dorp is er een groot verkeersongeluk geweest en mensen maken er allemaal een ander verhaal van. De één maakt het mooier, de ander maakt het erger...

De Bijbel is geschreven:

 1. tijdens veel verschillende tijden
 2. in verschillende leefomstandigheden en gewoonten (culturen)
 3. door verschillende mensen

En toch met al die drie dingen is de Bijbel één geheel. Het enige antwoord voor de éénheid van de Bijbel is dat er één schrijver is - dat is God.

De Bijbel is Gods boodschap aan de wereld die Hij door Joodse mensen gaf

De Bijbel is alles wat God aan mensen in de wereld wil laten weten, het is Gods boodschap. Hij gaf Zijn boodschap door aan (bijna allemaal) Joodse mensen.

Je kan zegen dat Israël de boodschap van God ging versturen aan de hele wereld.

(maak een vergelijking met het schrijven en versturen van een brief)

Jesaja 43:10 U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE.

De Bijbel is compleet en heel precies tot ons gekomen

De Bijbel is compleet, er hoeft niets meer bij, er is niets vergeten. Heel precies is de Bijbel tot ons gekomen.

Vroeger gingen mensen stukken tekst van de Bijbelse boekrollen overschrijven. Je kon niet even bij de supermarkt een kopie maken, of een stukje scannen.

Al deze oude overgeschreven stukken noem je manuscripten.

Als je deze verschillende oude stukken geschreven Bijbel met elkaar vergelijkt, dan is er iets wonderlijks wat je bij zomaar overschrijven van een boek niet hebt: Iedereen heeft hetzelfde geschreven. Er zijn soms wel heel kleine verschillen.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn heel oude boekrollen gevonden. Ze noemen dit de Dode Zee-rollen, omdat ze zijn teruggevonden in grotten dichtbij de Dode Zee. Van de tijd 100 jaar vóór de Heere Jezus zijn deze oude boekrollen, deze manuscripten. Er waren al veel manuscripten, deze oude manuscripten waren bijna 1000 jaar later geschreven. En weet je wat? Ze waren bijna precies hetzelfde!

(laat de kinderen het plaatje hieronder zien, zodat ze het zich iets beter kunnen voorstellen)

De Bijbelse teksten waren geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De eerste orginele teksten zijn er niet meer, maar wel de overgeschreven stukken. Van deze overgeschreven manuscripten hebben mensen heel precies vertalingen gemaakt, ook in het Nederlands.

De Bijbel is een precies historisch verslag

Er zijn dingen teruggevonden, bijvoorbeeld in Israël en de landen erom heen, die kloppen met wat in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld resten van steden, of voorwerpen, stukken van de tempel van Salomo.

Er waren tijden dat mensen dachten dat de aarde plat was. En dat werd toen ook op school geleerd. Maar toen de mensen ”ontdekten” dat de aarde rond was, moesten de schoolboeken aangepast worden. En zo gaat het vaker. Door nieuwe ontdekkingen moeten dingen of lesboeken aangepast worden.

De Bijbel hoeft nooit aangepast of veranderd te worden. Dat komt omdat God de schrijver is.

De Bijbel heeft de antwoorden op de meest belangrijke levensvragen

De Bijbel is niet een verhaaltjesboek of een boek dat lijkt op boeken van andere godsdiensten. Het bijzondere aan de Bijbel is, dat God Zichzelf daarin aan ons laat zien. Hij vertelt daarin wie Hij is. Hij vertelt over hoe wij contact kunnen hebben met Hem. Er staan in de Bijbel dingen over de wereld, over contact met andere mensen. De Bijbel heeft gezag (macht) omdat het Gods stem is die daardoor tot ons spreekt. God laat ook door de Bijbel zien hoe jij en ik echt zijn van binnen.

Verwerking

Opdracht: Zoek samen met de kinderen eens op Google naar afbeeldingen van ”dode zee rollen”.

Vragen om samen te vatten en te kijken of de kinderen de boodschap hebben begrepen:

 1. Waarom is het belangrijk dat jij de Bijbel begrijpt en kent? Om God beter te leren kennen.
 2. Wie is de belangrijkste Persoon in de Bijbel? God.
 3. Wat wil God ook door de Bijbel met ons hebben? God wil door de Bijbel contact met ons hebben.
 4. Wie heeft de Bijbel geschreven? God, Hij gebruikte daarvoor Zijn profeten.
 5. Kan je een paar manieren noemen waardoor God liet weten wat er in de Bijbel geschreven moest worden? God liet het profeten horen, zien of bracht het in hun gedachten.
 6. Meer dan duizend zeshonderd jaar hebben 40 Joodse mensen geschreven wat de Heere hen had opgedragen. Dit is de Bijbel. Hoe komt het dat het toch één Boek is? Omdat God de Schrijver is.
 7. Wat weet je over het overschrijven van de Bijbel en oude manuscripten? Het ging heel precies, bijna geen verschillen, zelfs niet toen er 1000 jaar tussen zat!
 8. De ”echte” Bijbel is in drie talen geschreven, kun je er twee noemen? Hebreeuws, Grieks, Aramees.
 9. Hoe kan je nog meer weten dat de Bijbel echt waar is? Er zijn dingen teruggevonden die kloppen met wat er in de Bijbel staat.
 10. De Bijbel heeft gezag dat anders is dan bijvoorbeeld de heilige boeken van de moslims of hindoes. Begrijp je iets van het grote verschil? God spreekt Zelf, Hij laat Zichzelf zien in de Bijbel.

Samenvattend: De Bijbel is Gods persoonlijke boodschap aan een ieder van ons.