Een vast fundament

Les 2a

Alleen God (a)

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Wie is God? Hoe is Hij? Hoe kunnen wij Hem kennen?

In onze eerste les zeiden we dat God de hoofdpersoon is van de Bijbel. Hij is Degene die deze boodschap, deze brief, aan ons gaf.

We gaan in les 2a over God leren van God Zelf. We gaan bekijken wat Hij van Zichzelf heeft gezegd in Zijn Woord.

Als je kijkt naar wat Hij doet, leer je over Hem.

De Bijbel lijkt wel een schatkist, er zitten zoveel mooie dingen in die ons leren over God Zelf. Waarom wil God dat wij deze schatten ontdekken? Omdat Hij wil dat wij Hem kennen!

In Jeremia 9:23-24 zegt God:

“Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (HSV)

Hoe groot is God? Hoe belangrijk is Hij? Had Hij een begin? Zal Hij een einde hebben? Waar kwam God vandaan? Wat heeft God nodig? Laten we gaan kijken hoe God Zelf antwoord geeft op deze vragen in Zijn Woord, de Bijbel.

Alleen God is eeuwig. Al het andere heeft een begin

Alles heeft een begin. Een huis staat niet in één dag, het moet opgebouwd worden. De stoel waarop jij zit is één keer gemaakt, net als de kleren die jij aanhebt. (vul aan met voorbeelden die passen in de leefwereld van je kind)

De eerste woorden van God gaan ook over ”begin”. Zoek maar op.

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Alles is een keer begonnen. Voordat alles begon, was er geen aarde, geen engelen, geen dieren, geen mensen, geen duivel.

God Zelf hoefde niet te beginnen, Hij was er altijd al en zal er ook altijd zijn (daarover straks meer). Je noemt dat eeuwig. Dat kun je bijna niet begrijpen.

Maar kan je begrijpen dat de aarde zweeft tussen zoveel andere planeten en sterren en dat die soms wel miljoen kilometer hier vandaan zijn? Weet iemand waar de sterren en planeten stoppen? Knappe mensen kunnen hiervoor grote sommen maken, maar ze ontdekken steeds dat het nog verder gaat dan ze dachten.

Zoals je dat bijna niet kunt bedenken en berekenen, zo iets is het ook met God die er altijd was.

Je mag geloven dat het zo is. God zegt het van Zichzelf in de Bijbel, verschillende keren:

Genesis 21:33 ...en hij (dat is Abraham) riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan.

Maar er is een illustratie die ons kan helpen om dit te begrijpen:

We kunnen God’s eeuwigheid vergelijken met de kosmos. Laten we proberen om het universum te meten. Sommige planeten kunnen we bereiken met ruimteschepen en hebben we inmiddels bereikt, maar het universum… Als we in een ruimteschip zouden stappen en we zouden met de snelheid van het licht reizen, wat we voorlopig nog niet kunnen, zouden we in één seconde zeven maal om de aarde reizen. Als we met dezelfde snelheid de ruimte in zouden reizen, passeren we de maan in twee seconden, de planeet Mars in vier minuten en de planeet Pluto in vijf uur. Vanaf dat punt bevinden we ons in het Melkwegstelsel. De dichtstbijzijnde ster bereiken we na 4,3 (licht)jaren! We hebben dus gereisd met een snelheid van zo’n 300.000 kilometer per seconde. De dichtstbijzijnde ster is dus 40.682.300.000.000 kilometer van de aarde vandaan. Om eerlijk te zijn: ik weet niet hoe je dit getal uitspreekt. Als we blijven reizen met de snelheid van het licht, zijn we na ongeveer 100.000 jaar door ons Melkwegstelsel heen. Onze zon bevindt zich aan de rand van het Melkwegstelsel, maar er zijn nog meer Melkwegstelsels. Het dichtstbijzijnde volgende Melkwegstelsel is 200.000 lichtjaren van ons verwijderd en de dichtstbijzijnde cluster van Melkwegstelsels bereiken we na 20.000.000 lichtjaren. En dan te bedenken dat we nu nog maar net begonnen zijn met onze reis door het heelal.

De gedachte aan een eeuwig God is moeilijk te begrijpen, net zoals de uitgestrektheid van het universum. Maar ze zijn allebei een realiteit. In de Bijbel wordt God meerdere malen een eeuwig God genoemd (zie onder meer Genesis 21:33).

Alleen God had geen begin: God zal geen einde hebben: God is eeuwig

Voordat er iets kwam, bestond God zoals Hij nu bestaat en zoals Hij altijd zal bestaan. We gaan een lijst maken en dingen van God opnoemen en dingen van de mens. We zullen beginnen met:

God had geen begin en zal geen einde hebben

De mens wordt geboren en sterft

Psalm 90 vers 2 en 3a zegt:

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. U doet de sterveling terugkeren tot stof…”.

Er is nooit een tijd geweest waarin God er niet was.

Hij had geen begin, Hij werd niet geschapen, Hij heeft altijd geleefd, Hij is altijd Dezelfde geweest en zal dat altijd zijn en er zal nooit een tijd zijn waarin God er niet zal zijn. God kan niet sterven.

Verwerking

Vragen om de stof van les 2a nog eens door te nemen:

  1. De Bijbel lijkt wel een schatkist. Wat wil God dat we daarin ontdekken? Dat we leren Wie God Zelf is, dat we Hem leren kennen.
  2. Had God een begin? Nee, God is eeuwig.
  3. Is het erg dat je niet kan begrijpen wat ”eeuwig” is? Nee, ik hoef het alleen maar te geloven, omdat God het Zelf in Zijn Woord zegt.
  4. Hebben alle dingen een begin? Ja, alles en iedereen heeft een begin.
  5. Weet je met welke tekst Gods Woord begint? Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.