Een vast fundament

Les 2b

Alleen God (b)

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

In de vorige les hebben we geleerd dat God eeuwig is. God heeft geen begin. In deze les leren we nog zes bijzonderheden waarin God zo heel anders is dan wij mensen.

 1. God heeft geen begin en geen einde, Hij is eeuwig.
 2. God is een Drieëenheid.
 3. God heeft niets en niemand nodig.
 4. God is Geest en heeft geen lichaam.
 5. God is altijd overal.
 6. God is de hoogste, grootste.
 7. God was er voordat alles begon.

Aantekening voor de ouders bij deze les:

In deze les worden veel Bijbelverzen geciteerd. Datgene wat we onze kinderen willen leren komt niet uit een boekje of van een schermpje, maar we vinden dat terug in Gods Woord. Als ouders kan je ervoor kiezen om niet te noemen waar elke tekst staat. Als je verschillende teksten bladerend in je eigen Bijbel voorleest, of door je kinderen laat opzoeken, zien zij wat je bron is.

God is een Drieëenheid

We hebben de vorige keer gezien dat God geen begin heeft. Hij is eeuwig.

Als je iets vertelt over wat je zelf gedaan hebt, zeg je:

 • ik heb dat gekleurd”
 • ik heb dat geschreven”
 • ik heb dat getimmerd”

Als je iets vertelt over wat je samen met iemand anders hebt gedaan, zeg je:

 • wij hebben gefietst”
 • wij gingen zwemmen”
 • “het was onze middag van de kerk”

Zo zegt God het ook:

Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.

Hij zegt ”Wij” omdat God is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie Personen zijn samen één God.

Als wij Hebreeuws zouden kunnen lezen, dan zouden we zien, dat het woord voor ”God” in het eerste vers van de Bijbel ook meervoud is (meer dan één).

Genesis 1:1 In het begin schiep God (in het meervoud) de hemel en de aarde.

Alle drie de personen worden in Mattheus 28:19 genoemd: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We gebruiken het woord ‘Drieëenheid’ om deze drie personen te beschrijven. Deze drie zijn die ene eeuwige God.

Wanneer we de Bijbel bestuderen, zullen we deze drie personen aan het werk zien en zullen we veel over hen leren. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Zij zijn één God.

Verwarrend? Ja, voor ons is het verwarrend. Maar God is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Voor Hem is het niet verwarrend.

God is zooooo groot. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Ook de Drieëenheid kunnen wij niet begrijpen. Papa en mama ook niet. Maar we kunnen wel lezen wat daarover in Gods Woord staat. En Gods Woord is waar. Dat mogen we geloven.

Bevestiging uit de Bijbel dat God groter is dan wij kunnen bedenken:

Psalm 46:11 Geef het op en weet dat Ik God ben.
Jesaja 55:8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

God heeft niets en niemand nodig

Omdat God er alleen was voordat al het andere er was, heeft God niets en niemand nodig, Hij is God en onafhankelijk van alles en iedereen.

Alleen God was er voordat de aarde, de zon, de maan, de sterren er waren. Hij heeft de aarde niet nodig, ook niet bomen of iets anders op de aarde.

Hij heeft geen lucht nodig om te ademen, Hij heeft geen eten nodig, Hij heeft geen water nodig om te drinken, God heeft de zon niet nodig. God kan perfect zien zonder licht, Hij hoeft niet te slapen. Hij heeft geen dag of nacht nodig. Hij wordt nooit moe. God heeft niets nodig.

Jesaja 40:28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

God heeft niemand nodig die Hem dingen leert. Hij weet alles. Een ander woord voor dingen weten is ”inzicht” . Gods inzicht is zo groot dat je het niet kan meten. God weet alles.

Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk (Psalm 147:5).

Maar hoe zit dat met ons? Konden wij zonder een vader en moeder geboren zijn? Konden wij als baby’s overleven zonder dat iemand voor ons ging zorgen? Hoe zit dat met onze lichamen? Hoe lang kunnen wij zonder eten en drinken? Hoe lang kunnen wij zonder zuurstof (wat je inademt)? Hoe lang kunnen wij zonder slaap? Wij zijn daarin helemaal afhankelijk.

God heeft niets of niemand nodig.

Kinderen en volwassenen hebben eten, water, slaap, licht, bescherming nodig. De mens moet leren (een peuter moet leren zelf te eten, als je groter bent moet je leren fietsen of zwemmen, lezen).

God is Geest

God heeft de aarde niet nodig om op te wonen en heeft alle andere dingen die wij nodig hebben niet nodig, omdat Hij geen lichaam heeft zoals wij.

In Johannes 4:24 staat dat God Geest is.

God heeft geen lichaam/vlees en botten en spieren zoals mensen.

God is Geest en heeft geen lichaam.

De mens heeft een lichaam.

God is Geest, maar dat betekent niet dat Hij een soort kracht is. God is een persoon met gedachten en een wil. Hij heeft ons persoonlijk Zijn Woord gegeven zodat we Hem kunnen kennen.

God is overal op dezelfde tijd

God is altijd overal. God is hoger dan alles, God is groter dan alles wat Hij gemaakt heeft.

Jeremia 23:23-24 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE,en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.

God is altijd overal.

De mens is maar op één plaats op een bepaald moment.

Er is geen plaats waar God niet is.

Psalm 139:7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?

Alleen God is groter dan iedereen

We moeten gewoon toegeven dat er Iemand is die veel groter is dan alle mensen. Iemand die alles veel beter kan en weet dan wij. Iemand die knapper is dan alle koningen, dokters en professoren. En die Iemand is God. Grote mensen noemen dit: God is soeverein. Soeverein betekent dat Hij in alles boven ons staat.

De Heere God heeft het zo bedacht dat kinderen een vader en een moeder hebben. Kinderen staan onder de ouders, kinderen moeten hun ouders gehoorzamen. (Efeze 6:1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.)

Nog veel groter is het verschil tussen God en de mens.

God is het hoogste gezag.

De mens moet onder Gods gezag zijn en naar alles luisteren wat Hij zegt.

Alleen God kan ons over het begin vertellen

Hij die geen begin had weet alles over het begin van alles. In de Bijbel, Gods Woord, kunnen wij precies lezen hoe alles begon.

God was er voordat alles begon.

De mens was er niet voor het begin.

Samenvatting

Hieronder in een rijtje nogmaals zeven bijzondere verschillen tussen God en de mens die we in les 2a en 2b hebben gezien:

 1. God heeft geen begin, Hij is eeuwig.
 2. God is een Drieëenheid.
 3. God heeft niets en niemand nodig.
 4. God is Geest en heeft geen lichaam.
 5. God is altijd overal.
 6. God is de hoogste, grootste.
 7. God was er voordat alles begon.

Vragen

 1. Hoe kan je weten dat God één is en ook drie? God zegt het Zelf in Zijn Woord.
 2. Is het erg als je de Drieëenheid niet begrijpt? Nee dat is niet erg, het verstand van de mensen is veel kleiner dan dat van God. Ik hoef het alleen maar te geloven.
 3. Jij hebt eten, drinken en een huis nodig. En hoe zit dat met God? God heeft niets en niemand nodig.
 4. Heeft God een lichaam? Nee, God is Geest.
 5. Jij kan niet tegelijk hier thuis zijn en bij de buren. Hoe zit dat met God? God is altijd overal tegelijk.
 6. Wij moeten gehoorzamen aan onze ouders, de regering, de koning van ons land. Maar er is Iemand die boven alles en iedereen staat. Wie is dat? God.
 7. Misschien heb je het moeilijke woord onthouden dat betekent dat God overal boven staat. Of misschien weet je de eerste letter? S - Soeverein.
 8. Wie weet het beste hoe alles is begonnen? God, God was er al voor het begin.

In de volgende les kun je lezen over God’s schepping.