Een vast fundament

Les 3a

God schiep de geesten

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Tegenwoordig krijgt de Satan steeds meer aandacht in films, boeken, muziek, spelletjes, en zelfs als een onderwerp van aanbidding. Mensen van allerlei afkomst, ook in onze Westerse maatschappij, zijn betrokken bij Satan-georiënteerde praktijken.

Heb je je ooit afgevraagd:

  • Waar kwam Satan vandaan?
  • Waar kwamen de demonen vandaan?
  • Waar kwamen de engelen vandaan?

In deze twee lessen gaan we in het kort de schepping van de geesten bestuderen. Om dit te doen gaan we teksten uit verschillende boeken van de Bijbel bekijken.

Aantekening vooraf voor de ouders:

Je kan deze les in delen behandelen. Bespreek, onderwijs eerst het deel over de schepping van de geesten, engelen en op een ander moment neem je kort dit onderwijs nog even door en gaat dan verder met het onderwijs over satan. Bewust worden engelen in het eerste deel “geesten” genoemd, omdat we zo later het verschil tussen goede geesten en kwade geesten kunnen uitleggen.

God schiep alle geesten

God heeft alles gemaakt, geschapen. Eerst was er niets en niemand. Misschien heb je je wel eens afgevraagd waar engelen vandaan zijn gekomen. Laten we luisteren wat de Bijbel er over zegt.

God heeft in het begin alles geschapen. God heeft ook de engelen geschapen. Engelen zijn geesten en hebben geen lichaam. Zij waren er voor het begin niet.

(Aantekening: Als onderstaande tekst meer vragen bij de kinderen zou oproepen dan dat het duidelijkheid geeft, laat hem dan achterwege.)

Nehemia 9:6 U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger (= engelen) erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel (= de engelen) buigt zich voor U neer.

Een geest, een engel, kan maar op één plaats tegelijk zijn, net als wij. Zelfs al hebben geesten geen lichamen zoals wij, ze kunnen zich wel als mensen laten zien aan mensen. Denk maar aan de geschiedenis van de engelen die bij Lot in Sodom kwamen (Genesis 19).

De geesten werden geschapen om God te dienen

Alle geesten of engelen werden door God geschapen om Hem lief te hebben en om Hem te dienen. In het begin waren alle geesten Gods dienaren, Zijn knechten. Omdat God ze geschapen had, waren ze van Hem en moesten ze doen wat God wilde dat ze deden.

De geesten werden perfect en met wijsheid door God geschapen

God kan niet iets maken wat niet goed is omdat Hij zelf perfect is. Alles wat Hij doet is perfect, zonder fouten. In Genesis 1:31a staat: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed "

Engelen weten veel, maar ze weten niet alles. Engelen zijn ook sterk, sterker dan mensen. Maar God weet méér en is sterker, machtiger dan zijn geesten (engelen).

Vragen

Vragen om met de kinderen door te nemen om te kijken of ze de stof begrepen hebben

  1. Waar komen de engelen vandaan? Antw. God heeft ze gemaakt.
  2. Waarom heeft God engelen geschapen? Antw. Om Hem te dienen.