Een vast fundament

Les 3b

Lucifer kwam in opstand

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Misschien heb je je ook wel eens afgevraagd waar Satan vandaan is gekomen.

Satan wordt ook wel Lucifer genoemd. De naam Lucifer vinden we niet terug in onze Bijbel. Je denkt bij lucifer vast aan kleine houten stokjes waar je vuur mee kunt maken. Het woord lucifer betekent: lichtdrager. En dat is precies zoals satan vroeger was.

In veel filmpjes, boeken, muziek en spelletjes zie je dingen die met satan en boze geesten te maken hebben. Boze zwarte figuren, magische krachten, een paard met vreemde vleugels.

Boeken met dit soort inhoud kan je bij de bibliotheek soms herkennen aan deze plaatjes op de sticker:

Is het allemaal maar bedacht, of bestaat het echt?

Lucifers oorspronkelijke positie: voor God in de hemel

God had niet alle engelen hetzelfde geschapen, sommigen waren mooier, wijzer dan anderen. De grootste engel werd Morgenster genoemd (zie Jesaja 14:12). Deze Morgenster wordt ook wel “Lucifer” genoemd. God gaf Lucifer een heel belangrijke plaats in de hemel. Hij stond boven andere engelen.

Je kan zeggen, dat op een school een bovenmeester de baas is over andere meesters en juffrouws. Op het werk van papa is er misschien ook een meneer of mevrouw die boven de anderen staat, een leidinggevende of een directeur. Zo was ook Lucifer belangrijker dan andere engelen.

Ezechiël 28:14 noemt hem "een gezalfde, overdekkende cherub" ("cherub" is ook een ander woord voor engel). Net als al Gods andere schepping werd Satan perfect geschapen. Ezechiël 28:15 zegt: "Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd."

Ezechiël 28:
13 u was in Eden, de hof van God.
Allerlei edelgesteente was uw sieraad:
robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx
en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.
Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.
Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.
14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld.
U was op Gods heilige berg,
u wandelde te midden van vurige stenen.
15 Volmaakt was u in uw wegen,
vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,
u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.

Lucifers opstand en de gevolgen daarvan

Lucifer zou God lief moeten hebben, Hem moeten dienen en gehoorzamen, want hij was de belangrijkste van alle engelen. Alleen God was belangrijker dan hij. Hij werd trots. Hij vond dat hij er zo mooi uit zag (zie tekstgedeelte in het blok hierboven) en dat hij zo belangrijk en knap was. (Jesaja 14:13-14)

Lucifer wilde zijn als God. Hij bedacht dat hij Gods taak van het regeren over alles wel over wilde nemen. En zo was Lucifer de eerste die kwaad deed. Het eerste schepsel dat zondigde. (“kwaad” en “zonde” is alles wat anders is dan wat God wil).

Lucifer nam veel andere engelen mee in het zondigen, ze waren al gewend om naar hem te luisteren omdat hij hun leider was. En nu kwamen ook andere engelen in opstand tegen God. (Matt. 25:41 ... de duivel en zijn engelen)

God weet alles

In les 2 hebben we geleerd dat God zo anders is dan mensen. God is overal, God staat overal boven enz. Nog een bijzonder verschil is dat God ALLES weet.

God schiep alle geesten en Hij wist wat ze dachten en van plan waren. God kende de gedachten van Lucifer en de gedachten van alle opstandige geesten.

Hebreeēn 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Een andere plaats, een andere naam en straf voor Lucifer en zijn engelen

Denk je dat God Lucifer de hoge plaats gaf waar hij om vroeg? Nee, God wilde niet dat Lucifer Zijn plaats pakte. Niemand kan Gods plaats innemen, omdat God de enige ware God is. Lucifer mocht niet meer de leider zijn van de engelen, ook is hij samen met zijn volgelingen uit de hemel gezet. Ze zijn niet langer dienstknechten van God. Satan en zijn leger met engelen hebben grote haat tegen God en allen die Hem liefhebben.

Ze zijn nu aan het werk op de aarde om zoveel mogelijk mensen bij de Heere vandaan te houden.

Waar hij eerder Lucifer genoemd werd, wordt hij nu Satan of duivel genoemd. Satan betekent “tegenstander”. En dat is hij. Hij is tegen God. De engelen die met satan zijn meegegaan noemen we demonen.

Als een kind zijn ouders ongehoorzaam is, moet het soms gestraft worden. God wil ook niet dat iemand Hem ongehoorzaam is. Ook satan niet. Daarom zal hij grote straf krijgen, voor eeuwig. Aan het eind van de wereld-tijd zal Lucifer in “de poel van vuur” gegooid worden.

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen.

Vragen

Vragen om met de kinderen door te nemen om te kijken of ze de stof begrepen hebben

  1. Zijn alle engelen goed? Antw. Alle engelen zijn goed geschapen, maar een deel van de engelen is meegegaan met de opstand van Satan.
  2. Wie is er machtiger en sterker dan engelen? Antw. God staat overal boven.
  3. God gaf één engel een heel belangrijke plaats. Wie was dat? Antw. Lucifer / Satan.
  4. Welk schepsel zondigde als eerste? Antw. Lucifer / Satan.
  5. Waarom was Lucifer trots? Antw. Omdat hij mooi / knap en belangrijk was.
  6. Mocht Satan in de hemel blijven? Antw. Nee, hij is nu op de aarde aan het werk.
  7. Wat doet Satan op de aarde? Antw. Hij is een vijand van God en probeert zoveel mogelijk mensen bij God vandaan te houden.
  8. Wat zal er aan het einde van de tijd met Satan gebeuren? Antw. Hij wordt in de poel van vuur gegooid.