Een vast fundament

Les 6

God maakte Eva

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Trouwen is dat ouderwets? Je kan toch als jonge man en jonge vrouw ook wel gewoon bij elkaar wonen? Of twee vrouwen samen? Twee mannen kunnen toch ook wel voor een kindje zorgen?

Over dit soort dingen praten mensen in deze tijd.

Maar wat zegt de Bijbel over trouwen, een huwelijk?

Weet je dat God een start heeft gemaakt met het huwelijk?

Laten we kijken wat God voor de eerste man en de eerste vrouw had bedacht.

God vindt dat Adam een vrouw moet hebben

Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

God, Adams Schepper, vond het niet goed dat Adam alleen was. God nam de beslissing om Adam een vrouw te geven (niet een andere man, “not Adam and Steve”). Hij vroeg niet eerst aan Adam wat hij het beste vond. God hield van Adam en wilde dat hij compleet zou zijn. God wist dat Adam niet gelukkig zou zijn als hij alleen zou blijven. Omdat God van Adam hield en voor hem het beste wilde, besloot Hij een vrouw te maken voor Adam. Zie je hoe God genadig en vol liefde is?

Maar voordat God een vrouw maakte, wilde hij Adam laten zien dat hij als mens alleen was.

Adam had al de taak gekregen om voor de mooie tuin te zorgen. De zorg voor de dieren hoort daarbij. God brengt alle dieren bij Adam om passende namen voor hen te bedenken.

Adam ziet iets met een snavel, twee vleugels ... “dit is een vogel” ... “een roodborstje”.

Er komt een groot grijs dier voorbij lopen, een slurf, flaporen, slagtanden ... ”een olifant”.

Tussen al die dieren vindt Adam niemand die bij hem past.

Genesis 2:19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

God heeft de mens anders geschapen dan de dieren. De dieren konden God niet kennen, gehoorzamen en liefhebben zoals de mens. Dieren kunnen niet doen wat mensen doen.

Adam had iemand nodig met wie hij kon praten, die hem zou begrijpen, iemand net als hij.

Sommige mensen hebben thuis een heel lief hondje, of een poes die op je schoot kruipt. Je kan tegen een huisdier praten, maar dat is toch heel anders dan met een mens.

Geen enkel dier paste bij Adam, geen enkel dier kon een echte hulp zijn. God was de enige Die wist wat Adam nodig had en Die dat ook kon veranderen. Hij schiep een vrouw, een helper, voor Adam.

God schiep Eva uit de rib van Adam

“Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.” staat in Genesis 2:21 en 22.

Alleen God kon dit doen.

Al die dieren waren heel interessant voor Adam, maar toen hij Eva zag was hij heel enthousiast.

“Toen zei Adam: Deze is ditmaal, been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” Genesis 2:23.

Misschien zei hij wel zoiets: Oooh ! Net zo iemand als ik.

Ook zij had gedachten, gevoelens en kon keuzes maken. Ook zij kon contact hebben met God. O, wat bijzonder kostbaar moet Eva voor Adam zijn geweest.

God maakte Adam van het stof van de aarde. Maar Eva werd geschapen van heel ander materiaal. God maakte Eva uit een rib van Adam.

Genesis 2:21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

Praat met elkaar over waar je ribben zitten.

Het huwelijk werd ingesteld door God

God schiep de vrouw voor de man zodat ze konden trouwen, samenleven en kinderen konden krijgen. Lees maar wat er staat in Genesis 2:23b en 24:

Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

God had een opdracht gegeven aan Adam en Eva:

Genesis 1:28 ... Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde.

Het huwelijk was Gods perfecte plan voor Adam en Eva. Het huwelijk is goed, omdat God het aan de mensen gaf.

Jakobus 1:17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

Adam en Eva wisten niet dat ze naakt waren en schaamden zich niet voor elkaar

In Genesis 2:25 staat:
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Het leven was perfect, volmaakt, voor Adam en Eva. God had hen alles gegeven wat ze nodig hadden: ze konden met God praten en met elkaar, ze waren regeerders over Gods schepping en God was daar. God was er om hen te leiden. Hun werk was niet moeilijk, er was geen ziekte.

Maar wat gebeurde er?

We gaan in de volgende les bestuderen wat er gebeurde waardoor al die vrede en al dat moois veranderde.

Vragen

  1. Hoe kwam Adam erachter dat hij eigenlijk alleen was?
  2. God wist al dat Adam alleen niet compleet zou zijn. Wat had Adam nodig? (een hulp)
  3. Wat voor materiaal gebruikte God om een vrouw voor Adam te maken, te scheppen?
  4. Ergens op de mooiste en feestelijkste plek op aarde werd het eerste huwelijk “ingezegend”. Wie waren het eerste echtpaar?
  5. Er was geen trouwpak, geen trouwjurk … Adam en Eva waren bloot, naakt. Vonden ze dat vreemd of raar?