Een vast fundament

Les 38

Het is dom, dwaas, om op rijkdom te vertrouwen

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Sommige mensen hebben heel veel problemen en moeilijke dingen in hun leven. Vaak denken ze dat veel of genoeg geld dat zou oplossen. Maar is dat echt zo? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt.

A. Het is dom om alleen voor de dingen van dit leven op aarde te leven

Jezus zei in Lucas 12:15 "... wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit." Veel mensen vinden het belangrijk om mooie spullen te hebben. Zij willen ook hebben wat ze zien op de reclames, bij de buren of bij kinderen van school. Dàt lijkt zo iets belangrijks te zijn in hun leven. Deze jaloerse mensen denken dat ze gelukkig zouden zijn als ze veel geld zouden hebben om al dat moois te kopen.

De Heere Jezus vertelde de mensen een gelijkenis over een rijke meneer.

Zoals we al geleerd hebben is een gelijkenis een verhaal dat ons iets over God vertelt en onze relatie met Hem.

In Lucas 12 lezen we de gelijkenis.

Lukas 12
13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.
14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld?
15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht.
17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.
18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan.
19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.
20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

De Heere Jezus vertelde deze gelijkenis, omdat Hij wilde dat de mensen zouden gaan nadenken. Door deze gelijkenis zouden mensen moeten begrijpen dat het belangrijker is om met de Heere te leven dan te leven voor de rijkdom van de wereld. Zelfs al zou je de rijkste man van de wereld zijn, dan zou je geld je niet helpen om uit de hel te komen.

In God geloven en eeuwig leven hebben, is veel meer waard dan een luxe leven op aarde en alles kunnen kopen wat je wilt.

De boer uit de gelijkenis dacht:

 • Ik heb alles wat ik nodig heb.
 • Ik hoef me nergens zorgen over te maken.
 • Ik heb toch geld genoeg.
 • Ik kan doen waar ik zelf zin in heb.
 • Ik hoef geen rekening te houden met God.

Deze man hield er geen rekening mee dat God Degene is die het leven geeft en het leven neemt en als Zijn Schepper gezag over hem had. Maar dat betekende niet dat God hem had vergeten. De rijke man maakte zijn eigen plannen – maar God had andere plannen voor hem. Dat staat in het eind van de gelijkenis. Als God besluit dat het tijd is voor iemand om te sterven, zal diegene sterven.

God noemde deze rijke man een dwaas, een domkop, omdat hij plannen maakte zonder rekening te houden met God en Hem als zijn Heer en Meester te zien. Hij leefde alleen voor de rijkdommen van deze wereld.

Dat wat God geeft aan de mensen die op Hem vertrouwen is veel beter dan de rijkdommen van deze wereld. De dingen van deze wereld duren maar korte tijd. We weten nooit wanneer we het achter ons moeten laten. Dat wat God geeft aan de mensen die Hem vertrouwen zal voor altijd zijn. God wil dat we verstandig zijn en onze tijd en energie gebruiken om over Hem te leren en Hem te vertrouwen dat Hij ons zal laten zien wat echt nodig is in ons leven.

B. De rijke man en Lazarus

In Lucas 16:19-31 staat een andere geschiedenis die gaat over rijkdom:

Lukas 16
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.
20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.
26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.
27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,
28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.
29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.
30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Stapje voor stapje gaan we door deze verzen heen:

Lukas 16
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.
20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.

Sommige uitleggers zeggen dat dit een gelijkenis is, anderen zeggen dat deze geschiedenis echt gebeurd is. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar wat wij kunnen leren van de Heere Jezus wanneer Hij spreekt over rijk en arm, geloof en ongeloof en de eeuwigheid.

Als we naar deze twee mannen kijken, lijkt het alsof de rijke man het beter voor elkaar had dan Lazarus. De rijke man leek alles te hebben wat hij nodig had en zelfs meer. Lazarus was ziek, hij had niet genoeg te eten en de honden kwamen zelfs en likten zijn wonden.

Luister naar wat er met deze twee mannen gebeurde.

Lukas 16
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.

Denk eens over de volgende vragen na:

 • Zorgde de rijkdom van de rijke man ervoor dat hij niet stierf?
 • Had de rijke man iets aan zijn rijkdom nadat hij stierf?
 • Waar ging Lazarus heen toen hij stierf? Hij ging naar de plaats waar Abraham was. Abraham was honderden jaren eerder begraven, maar hij leefde nog steeds bij God.

Als mensen sterven gaan ze of gelijk naar God of gelijk naar de plaats van straf.

Zie Lucas 23:43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Je zal voor altijd bij God in de hemel wonen of je zal voor altijd in de plaats van vuur zijn.

We lazen dat de rijke man naar de hel ging en enorme pijn leed.

Jezus wist waar Lazarus en de rijke man heengingen nadat ze stierven. Hij is God en weet daarom waar iedere persoon is, zelfs nadat die persoon gestorven is. Lazarus ging naar de hemel, de plaats waar God is, maar de rijke man ging naar de plaats van vuur en eeuwige straf.

Denk erover na: Nu is deze rijke man nog steeds in de hel en hij zal voor altijd lijden. Lazarus is nog steeds bij God en zal voor altijd bij Hem zijn.

Lucas 16:24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

In de hel is het vreselijk - pijn - dorst - lijden. Iedereen die bewust niet wil geloven wat God zegt, gaat naar de hel en moet lijden. God haat de zonde. God maakt geen grapjes over het bestaan van de hel. Voor alle zonde moet volledig, helemaal, betaald worden.

C. Abrahams antwoord

Abraham antwoordde "Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn" (Lucas 16:25b).

 • Ging Lazarus naar de hemel omdat hij op aarde arm was? Nee.
 • En ging de rijke man naar de hel omdat hij op aarde rijk was? Nee.

De rijke man ging naar de hel omdat hij niet wilde toegeven dat hij een zondaar was. Hij was het niet met God eens. Hij geloofde niet in God. Hij leefde alleen maar om van zijn rijkdom te genieten. Hij leefde voor zichzelf en gaf niet om God.

Maar Lazarus was anders. Lazarus was het met God eens dat hij een zondaar was. Hij geloofde in God. Hij geloofde Gods beloften over de Verlosser die komen zou, net zoals Abraham God geloofde.

Als een mens gestorven is en naar de hel gaat, kan hij niet meer gered worden. Er is geen andere oplossing meer. Hij of zij zal daar voor altijd zijn.

Lucas 16:26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.

Als je niet naar Gods Woord wilt luisteren -expres niet- en God niet wil gehoorzamen dan zul je ook naar de hel gaan als je sterft. Dat zeggen we niet om je bang te maken, maar om je de andere mogelijkheid van leven met de Heere te laten zien.

In het leven van die rijke meneer was er altijd een grote afstand tussen hem en God. We hebben dat in eerdere lessen ook wel genoemd dat er een scheiding, een kloof, is. En die scheiding die er in zijn leven was, is er ook in zijn sterven. Hij zal voor altijd daar moeten blijven. Voor altijd gescheiden van God.

D. De rijke man had een vraag aan Abraham

Ook al was hij verschrikkelijk aan het lijden, de rijke man herinnerde zich zijn broers en familieleden nog.

Lucas 16
27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,
28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.

De mensen in de hel denken nog steeds aan deze wereld. Zij herinneren zich wat zij deden toen zij op aarde waren en zij herinneren zich aan hun familieleden en vrienden die zij achtergelaten hebben.

Waarom wilde de rijke man dat Abraham Lazarus terug zou sturen naar het huis van de broers van de rijke man? Wat wilde hij dat Lazarus zijn broers zou zeggen? De rijke man wilde dat Lazarus naar de aarde terug zou gaan om zijn familieleden (zijn broers) te waarschuwen. Hij wilde niet dat zij ook op deze verschrikkelijke plaats van straf zouden komen.

E. Het antwoord van Abraham

Mocht Abraham Lazarus terugsturen naar deze wereld? Nee! Het mocht niet van de Heere God. Weet je nog wat Abraham tegen de rijke man zei?

Lucas 16:29b: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.

Abraham zei tegen de rijke man dat zijn broers alles konden weten wat nodig was om de Heere te gehoorzamen.

Niemand hoeft naar de hel te gaan.

Als we naar Gods Woord luisteren, zal Hij ons de weg naar het eeuwig leven door Jezus Christus leren. Iedereen in Nederland kan een Bijbel kopen, een gratis Bijbel-app op de telefoon downloaden of op internet een online-Bijbel lezen. Iedereen in Nederland kan het weten.

F. Waarom was de rijke man het niet met Abraham eens?

De geschiedenis eindigt zo:

Lucas 16
30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Als mensen expres niet in Gods geschreven Woord te geloven, als ze dat weigeren, zullen ze niet geloven zelfs al zou God iemand terug van de doden sturen om hen te waarschuwen.

De vijand van God, de satan heeft de mensen verleid en bedrogen. Geld, dingen en zelfs gezondheid is voor veel mensen belangrijker dan God.

En zo zie je maar dat Satan altijd mensen heeft bedrogen en dat begon bij Adam en Eva in het Paradijs. En hij zal daar niet mee stoppen. Ook nu nog geloven zoveel mensen die leugens.

Tijd en eeuwigheid

Voordat we stoppen, kijken we naar een tijdlijn:

De lijn in het midden stelt de tijd voor.

Al zou het papier een kilometer lang zijn, dan zou je nog het begin en einde van de tijd niet kunnen zien. De tijd is eeuwig. Het heeft geen begin en geen einde, het gaat maar door. Dat wil je misschien begrijpen, maar ons verstand is daar te klein voor. We moeten geloven dat het zo is.

Er zijn ongeveer 2000 jaren voorbijgegaan sinds dat Jezus de geschiedenis van de rijke man en Lazarus vertelde.

Deze beide mannen zijn nog steeds daar waar ze waren toen Jezus het verhaal vertelde.

 • Lazarus is bij God.
 • De rijke man is in de hel.

Er is geen verandering meer.

 • Lazarus geloofde God.
 • De rijke man niet, ten minste niet toen hij op aarde was.

Toen de rijke man in de plaats van lijden was, riep hij uit naar Abraham om Lazarus te sturen. Hij wilde dat Lazarus de familieleden van hem zou waarschuwen voor de straf die voor hen komen zou. Maar Abraham of Lazarus konden niets doen.

Abraham zei dat de familieleden van de rijke man het getuigenis van Mozes en de profeten hadden. Ze hadden Gods Woord en dat was genoeg.

Hoe zit dat met ons?

Ons leven is ook ergens op die eeuwige tijdlijn begonnen. Ons leven op aarde zal een keer eindigen. En dan? ............Dan gaat het daarna ergens anders door, voor altijd, zonder einde, voor eeuwig. De eeuwigheid is een lange tijd.

Waar zal jij in de eeuwigheid zijn? Het antwoord op deze vraag kan je weten door andere vragen te stellen. Geloof je in Gods Woord? Geloof je dat God het mogelijk heeft gemaakt dat Iemand anders voor jouw zonden betaalt? Maak er haast mee als het nog niet goed is tussen God en jou.

Sommige mensen vinden de hemel een prettig idee. Het is fijn dat er zo'n mooie plek bestaat. Maar een hel? Ze zeggen dan vaak: "Als God liefde is, kan een hel niet bestaan, dat is niet eerlijk." We hebben zelf in de Bijbel gezien dat de Heere Jezus erover spreekt. Hij is God. Hij doet altijd wat Hij zegt en belooft. Hij spreekt niet over de hel om ons bang te maken, maar Hij wil juist dat we tot Hem zullen komen en zullen geloven zoals Abraham en de arme Lazarus en zovele anderen van wie we al geleerd hebben in deze lessen.

Vragen

 1. Als mensen sterven, waar gaan ze dan naartoe?
  Antwoord: Of ze zullen bij God in de hemel zijn of ze gaan naar de plaats van eeuwige straf.
 2. Wie besluit er wanneer jij of ik zal sterven?
  Antwoord: God besluit dat.
 3. Kan je ooit nog naar de hemel gaan als je op de plaats van eeuwige straf bent?
  Antwoord: Nee, je zult daar in de hel voor eeuwig moeten blijven.
 4. Wie is het die mensen laat geloven dat de dingen van de wereld belangijk zijn om gelukkig te worden?
  Antwoord: Dat is Satan. Hij is een vijand, leugenaar en een misleider.
 5. Hoe lang duurt de eeuwigheid?
  Antwoord: Voor altijd, het stopt nooit.